Faculty

Faculty
Current location: Faculty

Faculty Information

畜产食品加工研究所

Director:Pan Daodong

Team Faculties:Cao Jinxuan   Zeng Xiaoqun   Dang Yali   Sun Yangying   Wu Zhen   He Jun   Cai Zhendong   Xia Qiang


Institute of Storage and Processing of Agro-Products

Director:Shao Xingfeng

Team FacultiesWang Hongfei   Cheong Lingzhi   Xu Feng   Wei Yingying


Institute of Marine Pharmaceutical Science 

Director:Shan He

Team FacultiesC. Benjamin Naman   Haixiao Jin   Lijian Ding   Weiyan Zhang   Bin Zhang   Tingting Wang   Xia Yan 


食品生物技术与安全研究所

DirectorWu Zufang

Team FacultiesLu Yin   Weng Peifang   Zhang Xin   Liu Lianliang水产品加工及贮藏工程研究所

Director:Yang Wenge

Team FacultiesOu Changrong   Lou Yongjiang   Li Hesheng   Xu Dalun   Lou Qiaoming   Zhang Jinjie   Li Yongyong   Huang Tao   Qiao Zhaohui   Huang XiaochunInstitute of Marine Biotechnology

Director:Chengxu Zhou

Team FacultiesPeng Zhu   Pengfei Cheng   Soo Hong Kim   Jinrong Zhang   Xiaoting Qiu   Xiaohui Li